Tunel za dezinfekciju

Srednja škola metalskih zanimanja sa kompanijom ZRAK dd uspješno sarađuje dugi niz godina. Kompanija Zrak nam se obratila sa zahtjevom da im treba uraditi automatiku za dezinfekcioni  tunel. Pod automatikom se podrazumjeva električni dio projekta koji upravlja uključenjem dezinfekcije. Firma ZRAK DD je uradila konstruktivni dio.

Tunel za dezinfekciju radi na sljedeći način:

Na ulazu tunela senzor registruje osobu koja ulazi, uključuje proces dezinfekcije tako što aktivira pumpu za potreban vremenski interval (koji se može lako mijenjati  po potrebi aplikacije). Kada lice dođe do izlaza proces se zaustavlja. Ako je potreban brži protok kroz tunel lica mogu konstantno ulaziti poštujući međusobnu distancu od 1,5 m.

Naši profesori su im rekli da možemo biti od koristi i da ćemo im izaći u susret mada i sami imamo povećan broj obaveza. Uradili smo im električnu šemu, optimalan izbor opreme za projekat te istu povezali u funkcionalnu aplikaciju.

Napominjem da su poštovana sva pravila projektovanja i mjere zaštite jer imamo situaciju da elektronika uključuje tečni medij i da nema mogućnosti da dođe do prodiranja vode do električnih dijelova.

S poštovanjem,

Vrijedni profesori SŠMZ