Obrazovanje za

tvoju bolju

budućnost.

SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA

Obrazovanje za

tvoju bolju

budućnost.

SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA

O B A V I J E S T za vanredne učenike III i IV stepena

SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA

Datum 27.07.2022.g.

 

O B A V I J E S T

 za vanredne učenike III i IV stepena koji nisu iz određenih razloga pristupili polaganju ispita ili nisu položili određene ispite za I, II i III razred u aprilskom i junskom ispitnom roku  nego će ispitima pristupiti u avgustovsko-septembarskom ispitnom roku šk. 2021/’22.g.

 

Za dobivanje potrebnih informacija o literaturi i sadržajima pojedinih nastavnih predmeta mogu se obratiti predmetnim nastavnicima:

I razred

nastavni predmet

e-mail nastavnika

Bosanski jez. i knj., hrvatski jez.i knj., srpski jezik i književnost

elvedina.jeleskovic@jussmz.com.ba

Engleski jezik

mirha.durakovic@jussmz.com.ba

Fizika

merjem.ustamujic@jussmz.com.ba

Historija

mevlida.cavcic@jussmz.com.ba

Hemija

mersiha.selak@jussmz.com.ba

Matematika

mevlida.dedagic@jussmz.com.ba

Informatika

dzenita.hodzic@jussmz.com.ba

Tehnička mehanika

begajeta.mustafic@jussmz.com.ba

Tehničko crtanje i Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

 

edina.golic@jussmz.com.ba

Osnovi elektrotehnike

dejan.bartula@jussmz.com.ba

Mašinski (optičko-mašinski) materijali

mersiha.selak@jussmz.com.ba

Tehnologija obrade

mirfad.taric@jussmz.com.ba

Praktična nastava – Rad./lab. vježbe

asim.ahmedspahic@jussmz.com.ba

Vjeronauka/Kultura religija

mersiha.kajmovic@jussmz.com.ba

II razred

nastavni predmet

e-mail nastavnika

Bosanski jez. i knj., hrvatski jez.i knj., srpski jezik i književnost

elvedina.jeleskovic@jussmz.com.ba

Engleski jezik

mirha.durakovic@jussmz.com.ba

Tjelesni i zdravstveni odgoj

sukrija.skalonjic@jussmz.com.ba

Preduzetništvo

jasmina.hrustemovic@jussmz.com.ba

Matematika

mevlida.dedagic@jussmz.com.ba

Historija

mevlida.cavcic@jussmz.com.ba

Fizika

merjem.ustamujic@jussmz.com.ba

Informatika

dzenita.hodzic@jussmz.com.ba

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

lejla.kobiljak@jussmz.com.ba

Tehnička mehanika

begajeta.mustafic@jussmz.com.ba

Tehnologija obrade

amina.sehovic@jussmz.com.ba

Mašinski elementi

begajeta.mustafic@jussmz.com.ba

Vjeronauka/Kultura religija

mersiha.kajmovic@jussmz.com.ba

Radioničke/labaratorijske vježbe – tehničari

jasmin.borovac@jussmz.com.ba

Osnovi optike i elektrotehnike

merjem.ustamujic@jussmz.com.ba

Konstruisanje i crtanje putem računara

mejra.viteskic@jussmz.com.ba

Tehnologija stakla

mersiha.selak@jussmz.com.ba

Finomehanika

edina.golic@jussmz.com.ba

Mjerenja u elektrotehnici

dejan.bartula@jussmz.com.ba

Električni strojevi i uređaji

meta.heco@jussmz.com.ba

Tehnologija zanimanja:

 

– plinski i vodoinstalater

jasmina.hrustemovic@jussmz.com.ba

– ostala zanimanja

mirfad.taric@jussmz.com.ba

Praktična nastava:

 

– bravar

asim.ahmedspahic@jussmz.com.ba

– zlatar-draguljar;

jasmin.borovac@jussmz.com.ba

– plinski i vodoinstalater;

avdija.buljetovic@jussmz.com.ba

– optičar;

ibrahim.avdic@jussmz.com.ba

– autolimar

edin.dzafic@jussmz.com.ba

– zavarivač

edin.dzafic@jussmz.com.ba

– kazandžija

jasmin.borovac@jussmz.com.ba

-automehaničar

nedzad.popaja@jussmz.com.ba

-operater na CNC mašinama

mirsad.musinovic@jussmz.com.ba

III razred

nastavni predmet

e-mail nastavnika

Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava

mirsad.cvrk@jussmz.com.ba

Pogonske i radne mašine

amina.sehovic@jussmz.com.ba

Vjeronauka/kultura religija

mersiha.kajmovic@jussmz.com.ba

Motorna vozila

amina.sehovic@jussmz.com.ba

Remont i održavanje motora i motornih vozila

amina.sehovic@jussmz.com.ba

Matematika

dzenita.hodzic@jussmz.com.ba

Bosanski jez. i knj., hrvatski jez.i knj., srpski jezik i književnost

elvedina.jeleskovic@jussmz.com.ba

Engleski jezik

mirha.durakovic@jussmz.com.ba

Stručni engleski jezik

eldin.grabovica@jussmz.com.ba

Tehnička optika

bejto.lika@jussmz.com.ba

Optički pribor i mjerenja

bejto.lika@jussmz.com.ba

Mašinski elementi

jasmina.hrustemovic@jussmz.com.ba

Hidraulika i pneumatika

amina.sehovic@jussmz.com.ba

Osnove aerodinamike

hariz.halilovic@jussmz.com.ba

Aerodinamika , struktura i sistemi aviona

hariz.halilovic@jussmz.com.ba

Aerodinamika , struktura i sistemi helikoptera

hariz.halilovic@jussmz.com.ba

Ljudski faktor

mirsad.cvrk@jussmz.com.ba

Tehnička mehanika

begajeta.mustafic@jussmz.com.ba

Elektrotehnika

lejla.hrnjic@jussmz.com.ba

Računari i programiranje

meta.heco@jussmz.com.ba

Kontrola i mjerenja

jasmina.zeco@jussmz.com.ba

Programiranje za CNC alatne mašine

mirsad.musinovic@jussmz.com.ba

CNC alatne mašine

jasmina.zeco@jussmz.com.ba

Računarsko dizajniranje CAD

mejra.viteskic@jussmz.com.ba

Termodinamika

jasmina.hrustemovic@jussmz.com.ba

Motori SUS

amina.sehovic@jussmz.com.ba

Radioničke/labaratorijske vježbe

 

-opsluživanje zrakoplova i tereta

senad.beslagic@jussmz.com.ba

-zrakoplov i motor

senad.beslagic@jussmz.com.ba

-primijenjena informatika i računarstvo

mirsad.musinovic@jussmz.com.ba

-motori i motorna vozila

nedzad.popaja@jussmz.com.ba

Tehnologija zanimanja:

 

-plinski i vodoinstalater

jasmina.hrustemovic@jussmz.com.ba

-zlatar-draguljar

mirfad.taric@jussmz.com.ba

-optičar

bejto.lika@jussmz.com.ba

-kazandžija

mirfad.taric@jussmz.com.ba

-operater na CNC mašinama

jasmina.zeco@jussmz.com.ba

Praktična nastava:

 

-plinski i vodoinstalater

avdija.buljetovic@jussmz.com.ba

-zlatar draguljar

jasmin.borovac@jussmz.com.ba

-automehaničar

nedzad.popaja@jussmz.com.ba

-optičar

ibrahim.avdic@jussmz.com.ba

-kazandžija

jasmin.borovac@jussmz.com.ba

-operater na CNC mašinama

mirsad.musinovic@jussmz.com.ba

 

 

                                                                                                               Direktorica škole:

 

                                                                                                                Irma Behlulovoć

 

Ostani u kontaktu sa Srednjom školom metalskih zanimanja

Ako imate pitanja o Srednjoj školi metalskih zanimanja spremni smo odgovoriti na njih.

metalskaskola@bih.net.ba

LOKACIJA

Zmaja od Bosne br. 8, 71 000, Sarajevo
Telefon: +387 (0)33 275 600
Fax: +387 (0)33 207 369
e-mail: metalskaskola@bih.net.ba

 

Srednja škola metalskih zamimanja © 2021. All Rights Reserved.