Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe tradicionalno se obilježava u Europi 9.maja. Ovaj značajan datum u europskoj historiji podsjeća na kapitulaciju Njemačke u Drugom svjetskom ratu.

Kroz cijelu svoju historiju Bosna i Hercegovina odlučno se suprostavljala svim fašističkim snagama koje su imale pretenziju da zauzmu zemlju.

Zbog toga fašističke i agresorski planovi nikad nisu mogli da budu realizovani na tlu Bosne i Hercegovine, što potvrđuje i ratni period između 1992. i 1995.godine.

Najzaslužniji za pobjedu su zlatni ljiljani. Zlatni ljiljan je hiljadugodišnji simbol Bosne, endemični cvijet karakterističan za predjele Bosne  koji je korišten kao simbol za čistoću, nevinost i ljepotu. Koristili su ga mnogi bosanski heroji tokom duge historije, počevši od plemićkih porodica do kraljevske dinastije Kotromanića. Ljiljan je također bio karakteristika bosanskih avlija i bašti, opjevan najčešće kao zambak. Na nišanima bosanskih šehida se također gravirao ljiljan.

U aktuelnom historijskom trenutku također postoji potreba da se ideja tolerancije, demokratskih i europskih standarda, bazirana na antifašističkoj historiji, i osuđivanju svih fašističkih i necivilizacijskih elemenata, još više zagovara u društvu.

Posebno imajući na umu da Bosna i Hercegovina ima namjeru postati članicom Europske unije, poštujuće sve demokratske i europske tekovine.