Učenici III4 razreda su 17. 02. 2021.g. u pratnji nastavnika praktične nastave Alema Radmilovića i Hilme Agića posjetili Olimpijski bazen Otoka. Oni su završna, treća godina na smijeru Instalater centralnog grijanja. Posjetom jednom od najzahtjevnijih energetskih objekata u gradu, mogli su proširiti svoje znanje iz oblasti kojom se bave. Zanimljivo je bilo vidjeti stvarnu materiju u pogonu koja se izučava tokom nastave u školi. Upravnik objekta Emir Tahmiščija je posjetitelje proveo kroz kotlovnicu, objasnio rad velikih bojlera za vodu, klima komora, izmjenjivača toplote, filtera za pročišćavanje vode i ostalih uređaja koji omogućavaju rad na bazenu. Direktor bazena Enes Peštek dao je dozvolu za posjetu postrojenjima pa mu izražavamo zahvalnost.