Direktor naše škole u posjeti kompaniji DizArt kojoj je škola posudila dva 3D printera za izradu vizira.
Prema riječima direktora kompanije gospodina Jasmina Ahmića naši printeri su naj precizniji od svih na kojima kompanija radi.
U kratkom razgovoru gospodin Jasmin i direktor naše škole dogovorili su nastavak saradnje.

Ovdje možete vidjeti i proces sklapanja