16 DANA AKTIVIZMA U JU SŠMZ
Ponosno u ime svih nas dizemo glas protiv svih vidova nasilja nad ženama.

*PLAN AKTIVNOSTI 2019*

  1. BUDI KREATIVAN I NAPIŠI NA ČEMU SI ZAHVALAN. 5 NAJBOLJIH ESEJA OBJAVIT ĆEMO POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LjUDSKIH PRAVA.
  2. OBILAZAK CRVENOM KRIZU OPĆINE CENTAR I PRISUSTVO UČENIKA RADIONICI KAKO POMOĆI DRUGIMA I SOLIDARNOST U ŠKOLI I DRUŠTVU.
  3. PRIPREMA ZA ODRŽAVANJE RADIONICE 02.12.2019. U SŠMZ,SA UČENICIMA, PROFESORIMA, PREDSTAVNICIMA C. KRIŽA OPĆINE CENTAR I EDUKATOROM Prim. Mr. dr. Sci. Alijom Drndom o spolno prenosivim bolestima, HIVSU – s ciljem da se mladi educiraju i poštuju sve pod motom “Čestitamo,vaše ljudsko pravo je…”
  4. Promovisanje i zaštita ljudskih prava “od različitih oblika nasilja u društvu”
  5. Izložba radova o ljudskim pravima u formi čestitke pod nazivom “Obilježimo Dan Ljudskih prava” pod motom “Svi smo različiti – svi smo jednaki”.

– Koordinator u navedenim Aktivnostima je Dr. Sci. Mirsad Cvrk