Dana 13.11.2019. godine u našoj školi u II2 odjeljenju je realizovan prvi modul projekta Socijalizacija s pravom na temu „Prava i obaveze mladih i institucije zaštite“. Učenici su pokazali interes i aktivno sudjelovali, te na taj način saznali nešto više o svojim pravima i konvencijama koje se odnose na zaštitu ljudskih prava i prava djece. Modul su relizovali policijski službenik MUP-a KS Suljo Ćurevac i profesor informatike Kadić Neđad.