Konačna rang lista (drugi upisni rok):

Napomena:  Prijem dokumenata za upis u prvi razred (drugi upisni rok) vršit će se od 12.07. do 19.07.2019. godine svakim radnim danom od 08:30 do 15:00 sati.

Konačna rang lista (prvi upisni rok):

Prijem dokumenata za upis u prvi razred vršit će se od 05.07. do 12.07.2019. godine svakim radnim danom od 08:30 do 15:00 sati.