Povodom 15.maja Međunarodnog dana porodice Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u partnerstvu sa  NVO „Hope and homes for children“ i „World Vision“ ,organizovala je konferenciju pod nazivom „Usmjerite pažnju na djecu i mlade u BiH“. Na konferenciji je bilo govora o značaju odrastanja djeteta u porodici ,važnosti podrške porodicama u riziku,hraniteljstvu kao obliku zaštite djece bez roditeljskog staranja. Jedna od tema je bila i Uloga intersektoralne saradnje u odgovoru na zanemarivanje potreba djeteta u porodici i zajednici.

Konferenciji su prisustvovale pedagogica Merima Mehmedić i socijalna radnica Lejla Škrijelj.