U našoj školi je 17.04.2019. , na času vjeronauke II-5 odjeljenja, održano predramazansko druženje. Gost predavač bio je hafiz Nedim Botić koji je na zanimljiv i duhovit način poslao učenicima nekoliko poruka. Njegova prva poruka učenicima bila je da je ramazan prilika da učine nešto lijepo za svoje roditelje. Svojim životnim primjerom ukazao im je na to da nema životnih problema koji se ne mogu prevazići ako razmišljamo pozitivno i ako se dovoljno trudimo. Također je naglasio da uvijek trebaju vjerovati da mogu postići sve što žele uz dovoljno rada, truda, vježbe i vjere. Učenicima je poručio da svaku svoju mahanu mogu pretvoriti u svoju prednost i da nije potrebno da kopiraju druge, već da budu originalni.

Času je prisustvovao i određeni broj učenika iz drugih razreda. Predavanje za učenike organizirala je nastavnica vjeronauke Emina Kadić uz nesebičnu pomoć nastavnice vjeronauke Mersihe Kajmović.