U ponedjeljak 18.03.2019. su učenici I-1 i I-4 razreda posjetili Muzej Sarajeva “Svrzina kuća” u sklopu nastave islamske vjeronauke. Posjeta je organizirana kao dio nastavne oblasti “Vjera u svakodnevici” u sklopu koje su učenici imali priliku učiti i razgovarati o porodici, njenim vrijednostima i odnosima unutar nje. Da porodica ima veliku ulogu u prenošenju naše tradicije i kulture koja je usko vezana i za našu vjeru, naučili smo u Svrzinoj kući. Naučili smo i to da se porodica mora čuvati jer je ona preduvjet da se u njoj pronađu sreća, smiraj i zadovoljstvo. Obilazak Svrzine kuće za učenike je organizirala nastavnica vjeronauke Emina Kadić.