Obrtnička komora Kantona Sarajevo je 27.02.2019.g. u sardnji sa menadžmentom škole organizovala radionicu pod nazivom „Zašto i kako otvoriti obrt“ za učenike završnih odjeljenja trećeg stepena obrazovanja. Održane su dvije radionice u prostorima naše škole.

Osnovni cilj ovih radionica bio je upoznati mlade koji su na završetku obrazovanja za pojedina zanimanja sa postupcima prilikom otvaranja vlastitog obrta, koji su to koraci od podnošenja zahtjeva do registracije u sistemu PDV-a.

Naši učenici imali su priliku saznati na koji način i zbog čega mogu pokrenuti vlastiti obrt od kompetentnih stručnjaka koji se bave obrtom ili su eksperti u pogledu zakonskih regulativa za otvaranje obrta.