Dana 05.03.2019. godine učenici četvrtih razreda naše škole bili su u posjeti Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Učenici su bili u pratnji sa prof. vjeronauke Kajmović Mersihom. Na fakultetu ih je dočekala asistentica Mirzeta Brkić. Tom prilikom im je asistentica pokazala fakultet i upoznala ih sa smjerovima koji se izučavaju. Razgovarali su i o stilu kojim je zgrada urađena pa su tako učenici vidjeli ono o čemu su učili na časovima vjeronauke.