Posjeta učenika prvih razreda sajmu halal industrije

U petak, 28.9.2018., učenici prvih razreda:

  1. Dženan Tinjak (I-2)
  2. Eldar Baltić (I-2)
  3. Haris Džindo (I-5)
  4. Enes Kos (I-5)
  5. Šejla Hujdur (I-3)
  6. Ajša Čamdžić (I-3)
  7. Dženan Hamzić (I-4)
  8. Ali Hasan (I-1)
  9. Edim Nur Hajdarević (I-1)
  10. Mak Topalović (I-1)

posjetili su  međunarodni sajam halal indrustrije Sarajevo Halal Fair (SHF) 2018.

Ova posjeta omogućila je učenicima da se pobliže upoznaju sa halal proizvodima i uslugama na našem tržištu, da ih degustiraju, kao i da razvijaju svijest o važnosti zdrave halal ishrane.

Učenici su posjetili sajam  u pratnji prof. vjeronauke Emine Kadić.