U utorak, 20.02.2018 godine u Srednjoj školi metalskih zanimanja Sarajevo, a u organizaciji Centra za obuku zrakoplovnog tehničkog kadra u BiH u kabinetu zrakoplovstva, profesor/doktor VEDRAN TUCE je održao veoma kvalitetno predavanje na temu:

„Aktuelna problematika u održavanju privatnih aviona u BiH“ za učenike III i IV razreda smjer zrakoplovni kao i za profesore koji su imenovani instruktori za part 147.

Pored aktuelne problematike sa kojom se susreću vlasnici aviona u BiH, predavač se osvrnuo i na mogućnosti zapošljavanja mladih zrakoplovaca na održavanju zrakoplova u BiH.