Učenici naše škole su 01.02.2018. godine su prof. Amirom Selimbegović-Crnčalo posjetili zemaljski muzej povodom obilježavanja 130. godišnjice postojanja i djelovanja ove institucije. Sa profesoricom Amirom su bili učenici:

I-1  Kurtović Adnan,  Bašić Zehra

I-2 Alihodžić denis, Tiro Edin

I-3 Pašić Hana, Hodžić Nejra

I-4 Sipović Emir, Peljto Kerim i Hujić Adna

I-5 Škrijelj Edijan, Dedović Aldin

U popodnevnim satima muzej su posjetili profesori Zećo Jasmina, Selak Mersiha, Golić Edina i Tarić Mirfad zajedno sa učenicima II1, II2 i II3 odjeljenja.