U nizu projekata koje je ove školske godine pokrenula i realizirala naša škola poseban značaj ima projekat opremanja Centra za obuku instalatera centralnog grijanja i plinskih i vodoinstalatera. Ovaj projekat osmišljen je i realiziran u saradnji sa kompanijom BOSCH iz Zagreba, koja je školi donirala svu potrebnu i veoma vrijednu opremu.

Nakon dugih i detaljnih razgovora i dogovora pristupilo se izradi elaborata kojeg su sačinili profesori naše škole Jasmina Hrustemović i Nihad Bisić. Nakon što su predstavnici BOSCH-a dali svoju saglasnost na elaborat pristupilo se čišćenju i pripremanju dotadašnje radionice koja je bila u prilično lošem stanju. Zahvaljujući velikom trudu i zalaganju naših učenika, njihovih nastavnika praktične nastave Dževada Radmilovića, Dževada Lokvančića, Zaima Ćatića i našeg domara admira Memića radionica je poprimila današnji izgled, čime su se stekli svi uvjeti za postavljanje donirane opreme.

Konačno 23.05.2017.g. Centar je i zvanično otvoren u prisustvu mnogih zvanica, predstavnika lokalne zajednice, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, Općine Centar, predstavnika BOSCH-a, predstavnika privrednika i udruženja iz KS i naravno učenika i uposlenika naše škole.

Centar će služiti za obuku naših redovnih učenika, ali i za obuku, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih kroz odgovarajuće programe obrazovanja odraslih.

Na otvaranju Centra prisutnima su se obratili direktor naše škole Elmedin Lukač i direktorica kompanije BOSCH Mirsada Kudrić. U svom obraćanju oboje su istakli zadovoljstvo rezultatom dosadašnje saradnje i najavili nastavak saradnje u budućnosti na novim projektima od obostranog značaja.

Svoje namjere i konkretne ponude za saradnju i učešće u daljnjem radu i razvijanju Centra istakli su i direktorica Sarajevogasa, Nihada Glamoč, te direktor BH Gasa Jasmin Salkić.

Centar su zvanično otvorili, simboličnim presjecanjem crvene vrpce, učenici naše škole Emel Poračanin i Ahmedin Hrustemović.