ZA SVE UČENIKE I ZAPOSLENIKE DA SE NASTAVA U PRVOM POLUGODIŠTU ZAVRŠAVA U PETAK 30.12.2016. GODINE A DA ĆE PODJELA ĐAČKIH KNJIŽICA BITI U :

ČETVRTAK 12.01.2017. GODINE U 10 SATI.

NASTAVA U DRUGOM POLUGODIŠTU POČINJE U PONEDJELJAK 30.01.2017. GODINE.

UJEDNO, KORISTIM PRILIKU DA SVIM UČENICIMA I ZAPOSLENICIMA ČESTITAM NOVU 2017. GODINU.

 

Direktor

………………………….

(Lukač Elmedin; dipl.inž.maš.)