Dana 04.10.2016. godine u organizaciji Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo, u našoj školi održano je predavanje na temu „Hraniteljstvo“ .

Predavanje je imalo za cilj objasniti šta je to hraniteljstvo, koji se uvjeti moraju zadovoljiti da bi neka porodica prihvatila djecu bez roditeljskog starateljstva i na taj način pokušati takvim mladim ljudima nadomjestiti osjećaj pripadnosti porodici i toplom domu.