U prostorima nove, još nedovršene, biblioteke 22.06.’16.g. sa početkom u 11:00 održana je svečana ceremonija ispraćaja ovogodišnje generacije maturanata.

Ceremoniji pod nazivom „Sretno maturanti“ prisustvovali su svi profesori škole, učenici-maturanti, roditelji i ostali gosti, a ekipa TVSA je medijski popratila ovaj događaj.

U jako lijepoj i ugodnoj atmosferi i uz prigodan program učenicima generacije Aidi Hrustić i Ranku Kruniću direktor škole Elmedin Lukač uručio je poklone, ručne satove sa posvetom. Ovo dvoje učenika sve vrijeme školovanja imali su prosjek 5,0 i primjerno vladanje.

Ponosima generacije proglašeni su učenici Koro Amina, Kurtović Nedim i Omanović Eldin.  Oni su sve vrijeme školovanja bili odlični sa primjernim vladanjem. Iz ruku direktora škole primili su prigodne poklone, knjige i pohvale.

Nagrađeni su i učenici Babić Haris i Ramić Mirza , koji su predstavljali školu na takmičenjima i osvojili prva mjesta. Njima je knjige i pohvale uručio pomoćnik direktora Rašid Šehović.