Sekretar Ministarstva odbrane BiH Muhamed Smajić i direktor Srednje škole metalskih zanimanja ujedno i direktor Centra za obuku zrakoplovnog tehničkog kadra za BiH u Sarajevu Elmedin Lukač su 08.06.2016. godine potpisali Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja između Ministarstava odbrane Bosne i Hercegovine i Srednje škole metalskih zanimanja Sarajevo.

Ovim sporazumom se dugoročno rješava bitan segment obrazovanja u Srednjoj školi metalskih zanimanja Sarajevo, kroz praktičnu obuku učenika za zanimanje zrakoplovnog tehničkog kadra u skladu s Nastavnim planom i programom škole i standardima Direkcije za civilno zrak?plovstvo BiH.

Cijeneći budući razvoj Oružanih snaga BiH i potrebu za ovakvim kadrom, MO i OS BiH su sa zadovoljstvom prihvatili ovu saradnju u interesu obje strane.

Potpisivanju sporazuma su prisustvovali i brigadir Vlado Gvozden ispred MO BiH i profesor  Hariz Halilović menadžer obuke u Centru za obuku zrakoplovnog tehničkog kadra u Bosni i Hercegovini.

 

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba