Delegacija naše škole u sastavu profesorica Jasmina Hrustemović, profesor Nihad Bisić, nastavnik praktične nastave Dževad Radmilović i direktor škole Elmedin Lukač  su 30.05.2016. obavili posjetu Školi za montažu instalacija i metalnih konstrukcija i predstavništvu kompanije BOSCH u Zagrebu.

Kompanija BOSCH ponudila je našoj školi pomoć u opremanju radionice-kabineta za stručnoteoretsku i praktičnu obuku instalatera centralnog grijanja, te instalatera plinskih instalatera. S tim u vezi pozvali su predstavnike naše škole da posjetimo njihovo zastupništvo u Zagrebu, kao i školu s kojom su već realizovali takav projekat.

Cilj posjete bio je obilazak njihovih poslovnih prostora, upoznavanje sa njihovim proizvodnim programom, obilazak njihovog tehničkog školskog centra te posjeta Školi za montažu instalacija i metalnih konstrukcija u Zagrebu, odnosno školske radionice koju je, odgovarajućim uređajima, opremila ova kompanija.

Naša delegacija prvo je posjetila školu, gdje ih je primio ljubazni domaćin, gospodin Josip Rodin ravnatelj škole pokazavši im školske prostore, kabinete i radionice, i naravno novoopremljenu radionicu za instalatere centralnog grijanja i instalatere plinskih instalacija. U razgovoru sa gospodinom Rodinom prikupljane su veoma bitne informacije važne za efikasnu realizaciju našeg projekta sa BOSCH-om.

U prostorijama kompanije BOSCH našu delegaciju primili su veoma ljubazni i sipmpatični domaćini: Mirsada Kudrić generalna direktorica, Dinka Krnjaić menadžerica za ljudske resurse i Željko Tomaško rukovodilac tehničke službe.

Nakon obilaska njihovih prostora u vrlo produktivnom razgovoru profesor Bisić i profesorica Hrustemović predočili su predstavnicima BOSCH-a nacrte buduće radionice i specifikaciju radova i potrebnog materijala i opreme. Direktor Lukač iznio je našu viziju projekta i naša očekivanja.

Predstavnici BOSCH-a izrazili su zadovoljstvo našim prijedlozima i spremnost da odgovarajućom opremom, altima i uređajima učestvuju u realizaciji projekta.