Mehatronika je novonastali pristup koji naglašava neophodnost ujedinjavanja i zajedničkog djelovanja različitih područja tehnike. Mehatronika predstavlja kombinaciju mašinstva, elektronike, softverskog inženjerstva i upravljanja. Sa pojavom ove naučne discipline, javila se potreba za obrazovanjem stručnih kadrova iz ove oblasti.

U toku četvorogodišnjeg školovanje učenici stiču potrebna znanja i veštine za funkcionalno povezivanje elektro, mašinskih i informatičkih tehnologija. Učenici usvajaju znanja iz elektronike, teorije sistema automatskog upravljanja, mjerenja, mehanike, hidraulike, pneumatike, računarstva i robotike. Školske učionice su opremljene svim potrebnim uređajima za lako i uspiješno savladavanje gradiva.

Nakon završetka školovanja učenici će biti osposobljeni za rad i održavanje kompleksne opreme i sistema, koji se sastoje od elektrotehničkih (elektronskih), mašinskih, optičkih, automatizovanih i računarskih sklopova, za nadziranje složenih procesa u pogonima i projektovanje automatskih sistema, mašina i alata.

Tehničar mehatronike uslužno (servisno) održava i popravlja složenu opremu i sisteme (automatizovane, odnosno kompjuterski vođene) u proizvodnoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehničkim procesima, mijernoj opremi i sl.

Svoje školovanje učenici koji završe ovaj obrazovni profil mogu nastaviti nа svim tеhničkim fаkultеtimа i višim škоlаmа, prvеnstvеnо u pоdručјu mаšinstvа, еlеktrоtеhnikе, еlеktrоnikе i infоrmаtikе. Većina tehničkih fakulteta u Bosni i Hercegovini školuje inžinjere mehatronike.

U evropi postoji veliki broj tehničkih fakulteta na kojima se izučava mehatronika kao poseban smer, ili se na mašinskim smjerovima izučava Mehatronika kao jedna naučna disciplina.

Tehničar mehatronike je novi obrazovni profil koji omogućava praćenje savremene nauke i tehnologije i biće neophodan u savremenim proizvodnim pogonima.