Srednja tehnička škola u Sarajevu je osnovana 02.10.1889 .godine u vrijeme vladavine Austro-Ugarske monarhije. U to vrijeme je bila jedina škola takve vrste na prostorima bivše Jugoslavije, tako da možemo reći da je sarajevska Tehnička škola sa najdužom tradicijom. Prvobitno je škola otvorena bez mašinske struke, da bi školske 1920/21 godine bio otvoren i mašinski odsjek i upisana prva generacija učenika.

Od važnijih datuma bitno je istaći da je u zgradu koju i danas koristimo škola smještena 20.09.1936. godine, i da je te godine u vremenu od 03.-10.12. bio organizovan štrajk učenika škole. Povod za štrajk su bili teški uslovi života i rada u školi kao i svojevrstan otpor nadirućim idejama fašizma koji je u tom vremenu doživljavao svoj procvat.

Od 1977. godine egzistira Mašinski školski centar kao radna organizacija sa dvije odvojene organizacijske cjeline od kojih je jedna bila i naša Škola metalskih zanimanja. Iz te dvije organizacijske cjeline su proizašle dvije škole kao odvojeni pravni subjekti koji i sada egzistiraju. Mašinski školski centar je 03.12 obilježavao kao Dan škole što je naša Škola nastavila kao davnu započetu tradiciju.

Nakon završetka školovanja tehnicar za motore i motorna vozila  četverogodišnjeg trajanja tehničar za motore i motorna vozila ima dobro opšte obrazovanje, dobro znanje prirodnih nauka i zakona te matematičko i informatičko znanje što zajedno čini dobru osnovu za nastavak obrazovanja na višim i visokim školama i fakultetima a naročito na tehničkim fakultetima.

Tehničari za motore i motorna vozila rade u proizvodnji, prodaji i održavanju drumskih vozila. Ako rade u proizvodnji, tada oni planiraju i pripremaju rad u proizvodnji vozila i njihovih sastavnih dijelova, nadziru proizvodnju te ispituju materijale u istraživackim laboratorijima. U saradnji s inženjerima projektiraju i proračunavaju sve dijelove raznih vrsta vozila. Bave se i nabavkom dijelova potrebnih za proizvodnju.
Sva ta vozila treba prodavati, pravilno koristiti i održavati u ispravnom stanju. Zato tehničari za vozila rade i sa potencijalnim kupcima: pružaju im informacije i savjete prilikom kupnje proizvoda. Osim toga, oni popravljaju i servisiraju vozila te nadziru ispravnost njihova rada. Brinu se o pouzdanom radu motora i sistema upravljanja vozilom. Redovno popravljaju, održavaju i kontrolišu rad motora, kočnica, mjenjača, klimouređaja vozila i sigurnosnih uređaja u njemu. Nadziru i održavaju, danas sve prisutnije, sisteme automatskog upravljanja i sisteme vodjene računarom.