Učenici koji se školuju za zvanje mašinskog tehničara za zrakoplov i motor osposobljavaju se za poslove ispitivanja i kontrole tehničke ispravnosti zrakoplova i motora, kontrole ispravne eksploatacije zrakoplova u svim uvjetima eksploatacije, kao i za rad na održavanju zrakoplova i zrakoplovnih motora.

U toku školovanja izučavaju se uski specijalistički predmeti zrakoplovne struke – Zrakoplovni motori, Konstrukcija zrakoplova, Oprema zrakoplova, Aerodinamika sa mehanikom leta, Održavanje zrakoplova, itd., što daje dobru stručnu podlogu za dalje usavršavanje i stjecanje licenci za različite tipove zrakoplova. U toku školovanja jedan dio praktičnih vježbi obavlja se u dobro opremljenoj školskoj radionici i u specijalizovanim institucijama kao što je Međunarodni aerodrom Sarajevo, zrakoplovna prevozna kompanija ”BH Airlines” i zrakoplovna baza u Rajlovcu. 

Nakon završenog školovanja mogućnosti su zaposlenja u svim zrakoplovnim institucijama – aerodromi, prevozne zrakoplovne kompanije, remontni zavodi za remont i održavanje zrakoplova i zrakoplovnih motora, gdje se mogu obavljati različite vrste poslova vezane za zrakoplov i motor. Također, po završetku školovanja moguće je dalje stručno usavršavanje u struci nastavkom školovanja na Mašinskom i Saobraćajnom fakultetu na zrakoplovnom odsjeku ili školovanje na bilo kojem drugom fakultetu. Nastavni plan i program ovog izbornog područja usaglašen je sa evropskim standardima (Part 66 i Part 147) u cilju verifikacije škole kao organizacije ovlaštene za školovanje zrakoplovnih kadrova, po standardima EASA – e (evropske vrhovne civilne zrakoplovne vlasti) i u toku je njegova verifikacija u Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. 

Na ovaj način postajemo jedina škola u državi koja će biti priznata u Evropskoj Uniji za školovanje zrakoplovnih tehničara. Na taj način će diploma zrakoplovnog tehničara biti priznata u cijeloj Evropi i omogućavaće zaposlenje u bilo kojoj zemlji Evropske unije.