Dana 05.10.2015 godine u okviru obilježavanja Dječije nedjelje Kantonalna javna ustanova Porodično savjetovalište organizovala je Sajam za dijete i porodicu “Naši putokazi”. Pokrovitelj sajma je bilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.
Sajam je posjetiocima nudio nekoliko sadržaja:
– Informacije o radu ustanova uz savjete psihoterapeuta, socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, profesora, ljekara,…
– Predavanja zdravstvenog i pedagoško edukativnog karaktera
– Animacije za djecu kroz radionice, slikanje, igru, ples, predstave i slično.
Naša škola je učestvovala na sajmu sa informacionim štandom koji je bio postavljen u Domu mladih.
Osim informacionog štanda naša škola je učestvovala u animacijama za djecu a taj štand se nalazio u auli dvorane “Mirza Delibašić”