Provedbom pilot programa međunarodnih “Eko škola”, a u okviru projekta “Eko škole Općine Centar” naša škola je proglašena “Eko školom Opštine Centar”.

eko zastava
Tim povodom je ……. 2015 godine u našoj školi održana svečanost na kojoj smo dobili zastavu eko škole i certifikat. Svečanosti su prisustvovali predstavnici kantonalnog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Prosvjetno – pedagoškog zavoda, Općine Centar, te Centra za okolišno održivi razvoj. Na svečanosti je upriličena prezentacija ekoloških aktivnosti škole i učeničkih radova (klupe, eko čošak, …), nakon toga, svim sudionicima koji su doprinijeli realizaciji projekta su dodjeljenje zahvalnice.
Projekat je realizovan u sedam koraka od Osnivanja odbora Eko-škole pa do Usvajanja Eko-kodeksa, a sve sa ciljem dobijanja priznanja “Eko-škola”.
Centar za okolišno održivi razvoj implementira program međunarodnih “Eko-škola svijesti o očuvanju okoliša i životne sredine u obrazovnim institucijama.

Ispod se nalazi prezentacija ekoloških aktivnosti škole koju su uradile naše učenice Amina Koro i Amina Čengić:

[embeddoc url=”https://www.jussmz.com.ba/wp-content/uploads/2015/10/eko-skola.pdf”]