golf

11. aprila tekuće godine na univerzitetu „Burch“održana je olimpijada nauke i tehnike za srednjoškolce.
Naša škola se predstavila sa projektom “Solarni Golf“.

Učenici koji su nas predstavljali su učenici IV  razreda:
Holjan Haris IV-1,
Graca Emir IV-2.

Naš projekat je plijenio pažnju svojim lijepim i specifičnim  dizajnom, a naši učenici svojom kreativnošću, znanjem i elegancijom.

Kao što svi znamo, naša škola je jedna od rijetkih koja ima status EKO ŠKOLE, pa se ovim projektom željela promijeniti svijest korisnika automobila da koriste goriva iz obnovljivih izvora i da na taj način utičemo na očuvanje okoline.

Ovaj projekat se sastojao u tome da se napravi maketa Golfa II i to 10x umanjena sa svim mehaničkim dijelovima koji su potrebni za normalno funkcionisanje, a zatim da se postavi elektronika koja omogućava daljinsku kontrolu automobila na udaljenosti većoj od od 100 metara i da se postave solarni paneli sa pratećom elektronikom. Sve ovo je trebalo biti potkrijepljeno odgovarajućom tehničkom dokumentacijom i to za svaki segment automobila. U izradi projekta su učestvovali učenici sa tri smjera i to mehatronike, primjenjene informatike i računarstva i CNC operateri. Učenici su uvidjeli sve faze pri razvoju i realizaciji nekog složenijeg objekta, navikli se da koriste tehnička pomagala ,izrađuju tehničku dokumentaciju i povezuju različite naučne oblasti. Radeći na projektu učenici su se navikli na timski rad, rješavali zajednički probleme koje su imali u toku izrade i planiranja,navikli se na odgovornost i poštovanje članova tima, a usput se i lijepo  zabavili.

Mnogi su bili skeptici u pogledu ovog projekta ali su još jednom naši učenici i njihovi mentori dokazali da su  inovativni i kreativni i da nijedan zadatak koji zamisle nije nemoguć.

Ovim putem još jednom želimo da čestitamo svim učesnicima i mentorima koji su realizovali ovaj projekt!

BRAVO!
Idemo dalje – sve do medalje!