o školi

Obrazovanje za

tvoju bolju

budućnost.

SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA

Obrazovanje za

tvoju bolju

budućnost.

SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA

O školi

srednja škola metalskih zanimanja

Srednja tehnička škola u Sarajevu je osnovana 02.10.1889 .godine u vrijeme vladavine Austro-Ugarske monarhije. U to vrijeme je bila jedina škola takve vrste na prostorima bivše Jugoslavije, tako da možemo reći da je sarajevska Tehnička škola sa najdužom tradicijom. Prvobitno je škola otvorena bez mašinske struke, da bi školske 1920/21 godine bio otvoren i mašinski odsjek i upisana prva generacija učenika.

Od važnijih datuma bitno je istaći da je u zgradu koju i danas koristimo škola smještena 20.09.1936. godine, i da je te godine u vremenu od 03.-10.12. bio organizovan štrajk učenika škole. Povod za štrajk su bili teški uslovi života i rada u školi kao i svojevrstan otpor nadirućim idejama fašizma koji je u tom vremenu doživljavao svoj procvat.

Od 1977. godine egzistira Mašinski školski centar kao radna organizacija sa dvije odvojene organizacijske cjeline od kojih je jedna bila i naša Škola metalskih zanimanja. Iz te dvije organizacijske cjeline su proizašle dvije škole kao odvojeni pravni subjekti koji i sada egzistiraju. Mašinski školski centar je 03.12 obilježavao kao Dan škole što je naša Škola nastavila kao davnu započetu tradiciju.

Škola danas
Uposlenici
Vijeće učenika
Vijeće roditelja
Školski odbor

Ostani u kontaktu sa Srednjom školom metalskih zanimanja

Ako imate pitanja o Srednjoj školi metalskih zanimanja spremni smo odgovoriti na njih.

metalskaskola@bih.net.ba

LOKACIJA

Zmaja od Bosne br. 8, 71 000, Sarajevo
Telefon: +387 (0)33 275 600
Fax: +387 (0)33 207 369
e-mail: metalskaskola@bih.net.ba

 

Srednja škola metalskih zamimanja © 2021. All Rights Reserved.