Tunel za dezinfekciju

Srednja škola metalskih zanimanja sa kompanijom ZRAK dd uspješno sarađuje dugi niz godina. Kompanija Zrak nam se obratila sa zahtjevom da im treba uraditi automatiku za dezinfekcioni ...