Zanimanja

Zlatar-draguljar

Zlatari-draguljari dizajniraju, oblikuju, popravljaju i izrađuju predmete najčešće od zlata, poliraju ih do visokog sjaja, oblikuju i ugrađuju razno poludrago i drago kamenje po svom ukusu ili prema narudžbi. Izrađuju nakit i različite ukrasne predmete kao što je prstenje, narukvice, ogrlice, naušnice itd.

zlatar1zlatar2
Praktična nastava za ovo zanimanje se realizuje u školskoj radionici koja je odlično opremljena najsavremenijim mašinama i uređajima za kompletnu obradu plemenitih metala što pruža mogućnost kompletnog tehnološkog procesa proizvodnje nakita i ukrasnih predmeta kao i kvalitetne opravke oštećenog nakita.

 

Optičar

Zanimanje optičar je zanimanje koje se stiče trogodišnjim obrazovanjem na osnovu kojeg se učenici upoznaju s vrstama optičkih materijala, načinom njihove obrade i načinom proizvodnje optičkih elemenata. Da bi uspješno ovladali načinom obrade optičkih materijala učenici se upoznaju sa alatima za stezanje, rezanje i kontrolu obrade.
Praktični dio obrazovanja učenici stiču sve tri godine školovanja na mašinama koje prethodno teoretski obrade na stručno-teoretskoj nastavi. Kroz teoretsku nastavu iz stručnih predmeta i praktičnu nastavu u adekvatno opremljenoj školskoj radionici učenici se osposobljavaju za samostalan rad na radnim mjestima u preduzećima za izradu naočala i preduzećima za izradu i servisiranje optičkih instrumenata (dvogleda, periskopa, teleskopa, durbina, fotoaparata, mikroskopa i sl.).

Screen_Shot_2016-06-06_at_19.13.16 pr_03_22
Optičar može raditi u radionici za izradu i prodaju dioptrijskih i drugih naočala, može osnovati vlastitu optičarsku radionicu, može raditi u preduzećima za izradu optičkih elemenata i instrumenata, može raditi u servisima za popravku i održavanje optičkih instrumenata ili se samostalno baviti servisiranjem optičkih instrumenata u labaratorijama kliničkih centara, fakulteta, instituta i tome slično.
U oblasti naočalne optike optičar izrađuje i popravlja sve vrste naočala, pomaže pacijentima (kupcima) pri izboru okvirova za naočale, obavlja razna mjerenja (razmak između zjenica oka, centriranje sočiva, provjera dioptrije sočiva i dr.) i druge slične poslove.

Operater na CNC alatnim mašinama za obradu skidanja strugotine

Školovanje za operatera na CNC alatnim mašinama za obradu skidanjem strugotine za obradu skidanjem strugotine traje tri školske godine. U toku školovanja za ovo zanimanje učenici, između ostalog, savladavaju osnovna teoretska i praktična znanja iz oblasti mašinske tehnike, informatike, CNC tehnologije, vođenja procesa računarom, automatizacije procesa i dr. Kroz teoretsku nastavu iz stručnih predmeta i praktičnu nastavu učenici se osposobljavaju za samostalan rad na radnim mjestima u preduzećima mašinske industrije koji u svom tehnološkom procesu koriste CNC alatne mašine.

cnc1 CNC2
Operater na CNC alatnim mašinama za obradu skidanjem strugotine izvodi jednostavnije i manje složene operacije obrade proizvoda na CNC glodalicama, CNC strugovima, CNC bušilicama i drugim CNC alatnim mašinama.
U stanju je da vrši opsluživanje ovih mašina u smislu postavljanja alata, radnog komada, ubacivanje kreiranog programa, vršenja korekcija alata i sl.

 

Plinski i vodoinstalater

Plinski i vodoinstalater je zanimanje koje je kombinacija dva zanimanja. Dok su prethodna dva zanimanja specijalizovana za plinske, odnosno za vodovodne instalacije, ovo bi se zanimanje moglo smatrati univerzalnim i za plinske i za vodovodne instalcije.

 

Instalater centralnog grijanja

Instalateri centralnog grijanja montiraju centralno grijanje sljedeći nacrte i ostale specifikacije. Toplotni uredžaji centralnog grijanja uglavnom se sastoje od grijnih tijela i kotlova za zagrijavanje zraka, raznih mehaničkih aparata i pumpi koje tjeraju topli fluid da pod pritiskom putuje cijevima, metalnih cijevi kroz koje prolazi topli zrak, te sigurnosnih dijelova. Kada je topli fluid doveden u prostoriju, zagrijavanje prostorije odvija se na temelju razlike u temperaturi između radijatora i okolnog prostora.
Prije instaliranja sistema instalater centralnog grijanja reže cijevi na željenu dužinu, savija ih i spaja, izrađuje prirubnice, držače i oslonce. Nakon montiranja ispituje rad cjelokupnog toplotnog sistema. Povremeno rade rutinske provjere i popravke, kako bi održali kvalitetno funkcionisanje grijanja.

CENTRALNO 2 CENTRALNO1

Automehaničar

Automehaničar popravlja i servisira automobile. Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i otklanjanju kvarova i oštećenja na motoru. Kako bi svoj posao mogli dobro obaviti trebaju dobro poznavati dijelove i princip rada motora, kao i toplotne i hidrauličke zakone i procese. Prilikom servisiranja uglavnom provjeravaju, podmazuju i prilagođavaju dijelove motora kako bi spriječili mogući nastanak kvarova. Rutinski pregledaju svjećice, mehanizme kočenja, podsistem za paljenje, nivo ulja u motoru, i dr. Podešavaju signalnu opremu automobila. Ispituju položaj motora, pritisak, temperaturu, potrošnju goriva, električne i vozne karakteristike.

6f1908e7b43377dca744c14847d5e726 2014-chevrolet-corvette-30_600x0w

Zahvate koje radi na motoru su: Čišćenje i popravljanje rasplinjača, podešavanje ugla paljenja, popravak mjenjačke kutije, brušenje cilindara motora, obnavljanje ležišta, popravljanje kvarova na elektro-pokretaču i dr. Nakon popravke stavljaju motor u probni rad i ispituju funkciju dijelova. U radu se služe raznim automehaničarskim alatima, mjernim instrumentima, dizalicama, brusilicama, sredstvima za čišćenje, itd.
U školi je opremljana veoma savremena radionica za realizaciju kompletne praktične nastave.

 

Bravar

Bravari izrađuju dijelove metalnih konstrukcija, obrađuju limove, metalne profile i cijevi te izvode razne montažne radove na građevinskim objektima. Završni proizvodi bravarskog posla su ograde, metalni prozori i vrata, metalni namještaj, dijelovi postrojenja, itd. Ovisno o vrsti završnog proizvoda, bravari obavljaju ove radne opeacije: ocrtavanje, ručno ili mašinsko rezanje, ravnanje, turpijanje, ručno ili mašinsko savijanje, brušenje, kovanje, bušenje, ručno ili mašinsko narezivanje navoja, zavarivanje, montiranje sklopova, i drugo.
Bravari u radu upotrebljavaju raznosvrstan alat i mašine potrebne za obavljanje navedenih operacija.

bravar bravar2

 

Zavarivač

Zavarivač se osposobljava za sljedeće vrste zavarivanja: GASNO ZAVARIVANJE, RUCNO ELEKTRO-LUCNO ZAVARIVANJE, ”REL”, ”MIG” i ”TIG” postupak zavarivanja.
Kroz kvalitetnu i stručnu nastavu učenici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti zavarivanja, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljavati sve tržišne potrebe za zanimanjem zavarivač.
Praktična nastava se realizuje u školskoj radionici koja je veoma dobro opremljena sa svim vrstama uređaja za zavarivanje i pod stručnim vođenjem veoma kvalitetnog nastavnog kadra.
Zavarivači/varioci i rezači plamenom koriste plinski plamen ili električni luk da bi rezali metal ili povezivali metalne dijelove u jednu cjelinu. Zavarivači mogu vršiti i pripremu metalnih dijelova za daljnju obradu. Zavarivači spajaju metalne dijelove postupkom zagrijavanja. Zbog čvrstoće zavarenih spojeva zavarivanje se primjenjuje u brodogradnji, mostogradnji, u automobilskoj industriji, u izgradnji rafinerija i nuklearnih pogona.
Dokumentacijom su određeni način zavarivanja, alat, mašine i zaštitna sredstva. Postupak zavarivanja zavisi o materijalu koji se vari i svrsi predmeta koji se obrađuje.

 

Autolimar

Autolimari otkljanjaju oštećenja na vozilima koja su nastala u saobračajnim nesrečama, zbog vremensakih nepogoda ili starenja. Prilikom preuzimanja vozila od korisnika obavlja se detaljan pregled oštećenog vozila kod kojeg treba utvrditi stepen oštećenja, te vrijeme potrebno za popravak. Zatim se određuje koji će dijelovi biti zamijenjeni a koji popravljeni. U skladu sa procjenom oštećenja karoserija se rastavlja potpuno ili djelimično. Slijedi izravnavanje iskrivljene karoserije i ulegnuća u metalnim dijelovima automobila te uklanjanje oštećenja nastalih prilikom mehaničkih udaraca ili korodiranjem. Nakon ugradnje popravljenih i zamijenjenih dijelova slijede završni radovi na karoseriji i zaštita popravljenih dijelova i karoserije u cjelosti. Osim karoserije autolimari popravljaju, izrađuju i zamjenjuju rubnike, blatobrane, pragove, ispušne cijevi.