Zrakoplov i motor

Zrakoplov i motor

Učenici koji se školuju za zvanje mašinskog tehničara za zrakoplov i motor osposobljavaju se za poslove ispitivanja i kontrole tehničke ispravnosti zrakoplova i motora, kontrole ispravne eksploatacije zrakoplova u svim uvjetima eksploatacije, kao i za rad na održavanju zrakoplova i zrakoplovnih motora.

Clipboard05
U toku školovanja izučavaju se uski specijalistički predmeti zrakoplovne struke – Zrakoplovni motori, Konstrukcija zrakoplova, Oprema zrakoplova, Aerodinamika sa mehanikom leta, Održavanje zrakoplova, itd., što daje dobru stručnu podlogu za dalje usavršavanje i stjecanje licenci za različite tipove zrakoplova.

Clipboard03          Clipboard01

U toku školovanja jedan dio praktičnih vježbi obavlja se u dobro opremljenoj školskoj radionici i u specijalizovanim institucijama kao što je Međunarodni aerodrom Sarajevo, zrakoplovna prevozna kompanija ”BH Airlines” i zrakoplovna baza u Rajlovcu. Nakon završenog školovanja mogućnosti su zaposlenja u svim zrakoplovnim institucijama – aerodromi, prevozne zrakoplovne kompanije, remontni zavodi za remont i održavanje zrakoplova i zrakoplovnih motora, gdje se mogu obavljati različite vrste poslova vezane za zrakoplov i motor.

Clipboard02          Clipboard04

Također, po završetku školovanja moguće je dalje stručno usavršavanje u struci nastavkom školovanja na Mašinskom i Saobraćajnom fakultetu na zrakoplovnom odsjeku ili školovanje na bilo kojem drugom fakultetu. Nastavni plan i program ovog izbornog područja usaglašen je sa evropskim standardima (Part 66 i Part 147) u cilju verifikacije škole kao organizacije ovlaštene za školovanje zrakoplovnih kadrova, po standardima EASA – e (evropske vrhovne civilne zrakoplovne vlasti) i u toku je njegova verifikacija u Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Na ovaj način postajemo jedina škola u državi koja će biti priznata u Evropskoj Uniji za školovanje zrakoplovnih tehničara. Na taj način će diploma zrakoplovnog tehničara biti priznata u cijeloj Evropi i omogućavaće zaposlenje u bilo kojoj zemlji Evropske unije.

 

Opsluživanje zrakoplova i tereta

Učenici koji se školuju za zvanje mašinskog tehničara za opsluživanje zrakoplova i tereta ospsosobljavaju se za rad na održavanju zrakoplova i zrakoplovnih motora ili za rad u službi tehničkog prihvata, pripreme i otpreme zrakoplova, putnika i tereta na aerodromu. Također se daju dobre osnove za obavljanje poslova koji se odnose na eksploataciju u letu – kao što su poslovi u tehničkom sektoru, poslovi stjuardese, poslovi u turističkim agencijama na prodaji i distribuciji zrakoplovnih karata i sl.

Clipboard06
Nakon završetka školovanja velike su mogućnosti zaposlenja u zrakoplovnim institucijama gdje se može obavljati veliki broj poslova, kao što su poslovi prihvata i otpreme putnika i tereta, prihvat i otprema zrakoplova u lokalnom i tranzitnom saobraćaju, poslovi održavanja tehnike i površina aerodroma, rad u turistickim agencijama na prodaji zrakoplovnih karata, opsluga zrakoplova i putnika u toku leta, itd. Također, po završetku školovanja moguće je dalje stručno usavršavanje školovanjem na Mašinskom ili Saobraćajnom fakultetu na zrakoplovnom odsjeku ili školovanje na bilo kojem drugom fakultetu.  Nastavni plan i program ovog izbornog područja također je usaglašen je sa evropskim standardima (Part 66 i Part 147) .

Clipboard07