Naočalna i industrijska optika

Školovanje za mašinskog tehnicara industrijske i naočalne optike traje četiri školske godine. U toku školovanja za ovo zvanje učenici, između ostalog, savladavaju osnovna teoretska i praktična znanja iz oblasti mašinske tehnike, informatike, elektrotehnike, konstruisanja na računarima, optike, tehnologije izrade optičkih elemenata (CNC tehnologije) i dr. Kroz teoretsku nastavu iz stručnih predmeta i labaratorijske vježbe učenici se osposobljavaju za samostalan rad na radnim mjestima u preduzećima za izradu naočala i preduzećima za izradu i servisiranje optičkih instrumenata (dvogleda, periskopa, teleskopa, durbina, fotoaparata, mikroskopa i sl.).

deals_prod_2201006141712375455GKBopticals_Item2 lambdaresearch
Školovanje, odnosno strucno obrazovanje, se može nastaviti na visokoškolskim obrazovnim institucijama (mašinski fakultet, fakultet oftometrije i dr. srodni fakulteti).
U zavisnosti od trenutnih uvjeta na tržištu rada i ukazane prilike tehničar industrijske i naočalne optike može raditi u radionici za izradu i prodaju dioptrijskih i drugih naočala, može osnovati vlastitu optičarsku radionicu, može raditi u preduzećima za izradu optičkih elemenata i instrumenata, može raditi u servisima za popravku i održavanje optičkih instrumenata ili se samostalno baviti servisiranjem optičkih instrumenata u labaratorijama kliničkih centara, fakulteta, instituta i tome slično.
.pr_03_22 Screen_Shot_2016-06-06_at_19.13.16
U preduzećima koja se bave proizvodnjom optičkih elemenata i instrumenata i njihovim servisiranjem, tehničar kreira i učestvuje u realizaciji tehnoloških postupaka izrade optičkih elemenata (sočiva, prizama, ogledala i dr.), kreira alate za obradu optičkih elemenata, kreira i realizuje procese montaže pojedinih optičkih instrumenata, vrši kontrolu tačnosti izrade optičkih elemenata i instrumenata, vrši popravku optičkih instrumenata, te druge slićne poslove.   Za izradu optickih elemenata danas se koriste savremeni, automatski i kompjuterski vođeni uređaji i mašine.
Osim gore navedenih poslova tehničar naočalne i industrijske optike može, uz odgovarajuće iskustvo i solidno poznavanje nekog stranog jezika, obavljati i poslove predstavnika domaćih i inostranih preduzeća iz oblasti naocalne ili industrijske optike.

A_Google_Glass_wearer 03-ares wfx 150-5 r35_03_slide