Optičar

Zanimanje optičar je zanimanje koje se stiče trogodišnjim obrazovanjem na osnovu kojeg se učenici upoznaju s vrstama optičkih materijala, načinom njihove obrade i načinom proizvodnje optičkih elemenata. Da bi uspješno ovladali načinom obrade optičkih materijala učenici se upoznaju sa alatima za stezanje, rezanje i kontrolu obrade.
Praktični dio obrazovanja učenici stiču sve tri godine školovanja na mašinama koje prethodno teoretski obrade na stručno-teoretskoj nastavi. Kroz teoretsku nastavu iz stručnih predmeta i praktičnu nastavu u adekvatno opremljenoj školskoj radionici učenici se osposobljavaju za samostalan rad na radnim mjestima u preduzećima za izradu naočala i preduzećima za izradu i servisiranje optičkih instrumenata (dvogleda, periskopa, teleskopa, durbina, fotoaparata, mikroskopa i sl.).
Optičar može raditi u radionici za izradu i prodaju dioptrijskih i drugih naočala, može osnovati vlastitu optičarsku radionicu, može raditi u preduzećima za izradu optičkih elemenata i instrumenata, može raditi u servisima za popravku i održavanje optičkih instrumenata ili se samostalno baviti servisiranjem optičkih instrumenata u labaratorijama kliničkih centara, fakulteta, instituta i tome slično.
U oblasti naočalne optike optičar izrađuje i popravlja sve vrste naočala, pomaže pacijentima (kupcima) pri izboru okvirova za naočale, obavlja razna mjerenja (razmak između zjenica oka, centriranje sočiva, provjera dioptrije sočiva i dr.) i druge slične poslove.