Automehaničar

Automehaničar popravlja i servisira automobile. Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i otklanjanju kvarova i oštećenja na motoru. Kako bi svoj posao mogli dobro obaviti trebaju dobro poznavati dijelove i princip rada motora, kao i toplotne i hidrauličke zakone i procese. Prilikom servisiranja uglavnom provjeravaju, podmazuju i prilagođavaju dijelove motora kako bi spriječili mogući nastanak kvarova. Rutinski pregledaju svjećice, mehanizme kočenja, podsistem za paljenje, nivo ulja u motoru, i dr. Podešavaju signalnu opremu automobila. Ispituju položaj motora, pritisak, temperaturu, potrošnju goriva, električne i vozne karakteristike. Zahvate koje radi na motoru su: Čišćenje i popravljanje rasplinjača, podešavanje ugla paljenja, popravak mjenjačke kutije, brušenje cilindara motora, obnavljanje ležišta, popravljanje kvarova na elektro-pokretaču i dr. Nakon popravke stavljaju motor u probni rad i ispituju funkciju dijelova. U radu se služe raznim automehaničarskim alatima, mjernim instrumentima, dizalicama, brusilicama, sredstvima za čišćenje, itd.
U školi je opremljana veoma savremena radionica za realizaciju kompletne praktične nastave.